Rodina po slovensky - Rodina a jej premeny

SK Dejiny

Populárno-náučná diskusia o objavovaní zlomových okamihov našich dejín. Hosťami boli Peter Šoltés (Historický ústav SAV), Tunde Lengyelová (Historický ústav SAV) a Marta Botiková (Univerzita Komenského, FF). Premiéra 24.1.2019