Revolucionár a vizionár Jozef Miloslav Hurban

Veda SK

Hosťami rozhlasovej relácie boli Daniela Kodajová a Peter Macho z Historického ústavu SAV. Premiéra 8.9.2018