Prvé mesiace ČSR a boj o Slovensko

Dejiny.sk

Hosťami relácie boli Dušan Kováč a Roman Holec z Historického ústavu SAV. Premiéra 16.11.2018