Príbeh Slovenska 1918 - Začleňovanie Slovenska do ČSR

SK Dejiny

Populárno-náučná diskusia o objavovaní zlomových okamihov našich dejín. Hosťami boli Jakub Rákosník (Univerzita Karlova, FF), Matej Hanula (Historický ústav SAV) a Adam Hudek (Historický ústav SAV). Premiéra 22.11.2018