Príbeh Slovenska 1918 - Slovensko roku 1918

SK Dejiny

Populárno-náučná diskusia o objavovaní zlomových okamihov našich dejín. Hosťami relácie boli Roman Holec a Gabriela Dudeková Kováčová z Historického ústavu SAV. Premiéra 18.10.2018