Príbeh Slovenska 1918 - Multietnické Slovensko a vznik ČSR

SK Dejiny

Populárno-náučná diskusia o objavovaní zlomových okamihov našich dejín. Hosťami boli Dušan Kováč (Historický ústav SAV), László Szarka (Historický ústav Maďarskej akadémie vied) a Peter Švorc (Prešovská univerzita). Premiéra 15.11.2018