Príbeh Slovenska 1848 - Revolúcia

SK Dejiny

Populárno-náučná diskusia o objavovaní zlomových okamihov našich dejín. Hosťami boli vedeckí pracovníci Historického ústavu SAV Peter Šoltés, Daniela Kodajová a József Demmel. Premiéra 27.9.2018