Príbeh Slovenska 1848 - Realita a historická pamäť

SK Dejiny

Populárno-náučná diskusia o objavovaní zlomových okamihov našich dejín. Hosťami boli Alica Kurhajcová (FF Univerzity Mateja Bela), Daniela Kodajová (Historický ústav SAV) a Ľuboš Kačírek (FF Univerzity Komenského). Premiéra 11.10.2018