Oslavy a štátne sviatky po slovensky (národné a štátne sviatky vo filme a fotografii)

SK Dejiny

Populárno-náučná diskusia o objavovaní zlomových okamihov našich dejín. Hosťami boli Daniela Kodajová (Historický ústav SAV), Bohunka Koklesová (Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave) a Václav Macek (Filmová a televízna fakulta VŠMU). Premiéra 17.1.2019