Oslavy a štátne sviatky po slovensky (história a funkcia)

SK Dejiny

Populárno-náučná diskusia o objavovaní zlomových okamihov našich dejín. Hosťami boli Daniela Dvořáková (Historický ústav SAV), Ingrid Kušniráková (Historický ústav SAV) a Katarína Popelková (Ústav etnológie a sociálnej antropológie SAV). Premiéra 10.1.2019