O nacionalizme a fašizme

Križovatky s Mariánom Balázsom

Nacionalizmus a fašizmus sú dnes opäť diskutovanými témami. Kde možno historicky vystupovať korene týchto problémov prezradil v relácii KRIŽOVATKY s Mariánom Balázsom historik Miloslav Szabó zo Slovenskej akadémie vied. (Zdroj popisu Dobré noviny) Premiéra 14.9.2018