Najväčší Slovák. Juraj Janošík

Kontakty

Hosťami boli Diana Duchoňová (Historický ústav SAV) a Michal Duchoň (Archív hlavného mesta Bratislavy). Premiéra 18.2.2019