Milan Rastislav Štefánik

SK Dejiny

Populárno-náučná diskusia o objavovaní zlomových okamihov našich dejín. Hosťami boli Michal Kšiňan (Historický ústav SAV), Vojtech Rušín (Astronomický ústav SAV) a Juraj Babják (Univerzita Komenského, FF). Premiéra 4.4.2019