Mierová konferencia v Paríži 1919-20, 2. časť

Dejiny.sk

Hosťami boli Dušan Kováč (Historický ústav SAV) a Roman Holec (Historický ústav SAV). Premiéra 25.1.2019