Mierová konferencia v Paríži 1919-20, 1. časť

Dejiny.sk

Hosťami boli Dušan Kováč (Historický ústav SAV) a Roman Holec (Historický ústav SAV). Premiéra 18.1.2019