Martinská deklarácia 1918

Dejiny.sk

Hosťami boli Dušan Kováč a Roman Holec z Historického ústavu SAV. Premiéra 2.11.2018.