Martinská deklarácia

Večera s Havranom

Hosťami relácie boli Ivan Mrva (Slovenský historický ústav Matice slovenskej), Juraj Buzalka (Univerzita Komenského, FSEV), Tomáš Jahelka (Trnavská Univerzita, FF) a Matej Hanula (Historický ústav SAV). Premiéra 30.10.2018