Kto sú to tí boľševici?

History Kabinet

Hosťom bol Juraj Benko. Premiéra: apríl 2020

Kľúčové slová: