Koniec 1. svetovej a Slovensko

Večera s Havranom

Diskusná relácia o spoločenských fenoménoch. Hosťami boli Gabriela Dudeková Kováčová (Historický ústav SAV), Martin Drobňák (Klub vojenskej histórie Beskydy) a Maroš Melichárek (Univerzita Pavla Jozefa Šafárika). Premiéra 20.11.2018