Imrich Karvaš

Rubikon

V rozhlasovej relácii RTVS Rubikon predstavili publikáciu Historického ústavu SAV - Kauza Karvaš historici PhDr. Ľudovít Hallon, DrSc. a PhDr. Michal Schvarc, PhD.
Premiéra 23.7.2017