Hradné kuchyne a šľachtické stravovanie v ranom novoveku

Rubikon

Hosťami rozhlasovej relácie RTVS Rubikon boli historičky Diana Duchoňová, PhD. a PhDr. Tünde Lengyelová, CSc. z Historického ústavu SAV. Predstavili svoju publikáciu a výskum zaoberajúci sa varením a stravovaním v ranom novoveku.
Premiéra: 8.10.2017