Ekonomika Slovenska 1939-1945; 1.časť

Dejiny.sk

Hosťami boli Ľudovít Hallon a Miroslav Sabol z Historického ústavu SAV. Premiéra 5.4.2019