Duchovná služba v armáde habsburskej monarchie

Dejiny.sk

Ľudia svoje dejiny nielen vytvárajú, ale súčasne ich svojim spôsobom aj ničia, a to nie len vedomým či zlovoľným vymazávaním stôp. Mnohé tak miznú a strácajú sa v nevedomosti. Viaceré sa stratia jednoducho preto, lebo musia urobiť miesto novému poznaniu a rolu tu zohráva aj prirodzené zabúdanie. Historické povedomie je stále nedostatočné, a preto je príspustné rôznym populistickým výkladom dejín. Preto má tento rozhlasový cyklus jednu kľúčovú úlohu - osvetu v tom najrýdzejšom význame slova. (RTVS)
Hosťom rozhlasovej relácie RTVS bola PhDr. Daniela Kodajová, PhD. z Historického ústavu SAV. Diskutovala na tému pôsobenia duchovných v armádach habsburskej monarchie.
Premiéra: 22.9.2017