Czesław Mordowicz a Arnošt Rosin - útek z koncentračného tábora s misiou

Zóna faktu

Hosťami relácie boli Eduard Nižňanský (Univerzita Komenského) a Ján Hlavinka (Historický ústav SAV). Premiéra 4.11.2018