Československo – náš společný domov

Akademie věd ČR

Mimoriadne prednášky Romana Holeca (Historický ústav SAV) a Jana Něměčka (Historický ústav AV ČR) pri príležitosti stého výročia vzniku prvej Československej republiky. Premiéra 24.9.2018