Bratislava pred 730 rokmi

Rande s mestom

Ako vyzerala Bratislava v čase, keď sa stala slobodným kráľovským mestom? Presne 2. decembra 1291 jej uhorský kráľ Ondrej III. udelil mestské práva. Je to vôbec prvý známy mestský dokument a patrí medzi najdôležitejšie písomné dokumenty späté s históriou Bratislavy. Znamená to, že má Bratislava “len” 730 rokov? (Rande s mestom) Hostka Žofia Lysá. Premiéra 1.12.2021

Kľúčové slová: