500 rokov reformácie (Život v evanjelickej cirkvi)

SK Dejiny II.

Diskusný cyklus RTVS pri príležitosti 500. výročia reformácie.
Rok 1517. Učenie Martina Luthera o náprave katolíckej cirkvi prevátilo Európu naruby. Šírilo sa do mnohých krajín a získavalo si davy stúpencov. Myšlienky reformácie sa udomácnili aj u nás. Priame dedičstvo Luthera na Slovensku je zachované v evanjelickej cirkvi augsburského vyznania, ktorá je dnes druhou najväčšou cirkvou na Slovensku. Protestanti v priebehu storočí vtláčali krajine výraznú pečať na poli vzdelanosti, v národnom hnutí, v umení, v kultúre i v každodennom živote spoločnosti. (RTVS)
Hosťami boli PaeDr. Stanislav Žiška z Gymnázia v Liptovskom Hrádku, literárna historička doc. PhDr. Eva Tkáčiková, CSc. a PhDr. Daniela Kodajová, PhD. z Historického ústavu SAV. Moderuje Ľubomír Bajaník.
Premiéra: 25.10.2017