500 rokov reformácie (Reformácia a vzdelanosť)

SK Dejiny II.

Diskusný cyklus RTVS pri príležitosti 500. výročia reformácie.
Rok 1517. Učenie Martina Luthera o náprave katolíckej cirkvi prevátilo Európu naruby. Šírilo sa do mnohých krajín a získavalo si davy stúpencov. Myšlienky reformácie sa udomácnili aj u nás. Priame dedičstvo Luthera na Slovensku je zachované v evanjelickej cirkvi augsburského vyznania, ktorá je dnes druhou najväčšou cirkvou na Slovensku. Protestanti v priebehu storočí vtláčali krajine výraznú pečať na poli vzdelanosti, v národnom hnutí, v umení, v kultúre i v každodennom živote spoločnosti. (RTVS)
Hosťami boli PhDr. Marián Damankoš, PhD. z Evanjelickej spojenej školy v Prešove, PhDr. Ľudmila Michalková z Hudobnej a tanečnej fakulty VŠVU a prof. PhDr. Pavol Žigo, CSc. z Filozofickej fakulty UK. Moderuje Ľubomír Bajaník.
Premiéra: 18.10.2017