500 rokov reformácie (Protestantizmus - politika a náboženstvo)

SK Dejiny II.

Diskusný cyklus RTVS pri príležitosti 500. výročia reformácie.
Rok 1517. Učenie Martina Luthera o náprave katolíckej cirkvi prevátilo Európu naruby. Šírilo sa do mnohých krajín a získavalo si davy stúpencov. Myšlienky reformácie sa udomácnili aj u nás. Priame dedičstvo Luthera na Slovensku je zachované v evanjelickej cirkvi augsburského vyznania, ktorá je dnes druhou najväčšou cirkvou na Slovensku. Protestanti v priebehu storočí vtláčali krajine výraznú pečať na poli vzdelanosti, v národnom hnutí, v umení, v kultúre i v každodennom živote spoločnosti. (RTVS)
Hosťami boli Mgr. Peter Macho, PhD., doc. Peter Šoltés, PhD. z Historického ústavu SAV a Mgr. Michal Zajden, PhD. z Evanjelického cirkevného zboru v Radvani. Moderuje Ľubomír Bajaník.
Premiéra: 11.10.2017