500 rokov reformácie (Ako reformácia zmenila Slovensko?)

SK Dejiny II.

Diskusný cyklus RTVS pri príležitosti 500. výročia reformácie.
Rok 1517. Učenie Martina Luthera o náprave katolíckej cirkvi prevátilo Európu naruby. Šírilo sa do mnohých krajín a získavalo si davy stúpencov. Myšlienky reformácie sa udomácnili aj u nás. Priame dedičstvo Luthera na Slovensku je zachované v evanjelickej cirkvi augsburského vyznania, ktorá je dnes druhou najväčšou cirkvou na Slovensku. Protestanti v priebehu storočí vtláčali krajine výraznú pečať na poli vzdelanosti, v národnom hnutí, v umení, v kultúre i v každodennom živote spoločnosti. (RTVS)
Hosťami boli PhDr. Daniela Kodajová, PhD. z Historického ústavu SAV, doc. Mgr. Ľubomír Batka, Dr. theol. z Evanjelickej bohosloveckej fakulty UK a prof. Ing. arch. Janka Krivošová, PhD. zo Slovenskej technickej univerzity v Bratislave. Moderuje Ľubomír Bajaník.
Premiéra: 4.10.2017