100 rokov Československa - 2.časť

Dejiny.sk

Hosťami rozhlasovej relácie boli Dušan Kováč a Roman Holec z Historického ústavu SAV. Premiéra 12.10.2018