E-knihy

Roky 1945 – 1948 patria v slovenských dejinách k jedným z najturbulentnejších období. Nie je sa čomu diviť. Po obnovení Československej republiky sa nastupujúci režim snažil vyrovnať s predchádzajúcim politickým zriadením, jeho štruktúrami či exponentmi. Formoval si tiež vlastné mocenské centrá a žil vlastnou politickou situáciou, ktorá sa na slovenskom území zúžila na boj dvoch odlišných ideológií – demokratickej, prezentovanej Demokratickou stranou a totalitnej, prezentovanou slovenskými komunistami.