Rastislav Kožiak - Juraj Šuch - Eugen Zeleňák: Kapitoly zo súčasnej filozofie dejín.

Recenzovaná publikácia: 
Rastislav Kožiak – Juraj Šuch – Eugen Zeleňák. Kapitoly zo súčasnej filozofie dejín. Bratislava : Chronos 2009, 304 s. ISBN 978-80-89027-28-6