JONSSONOVÁ, Pavla. Devět z české hudební alternativy osmdesátých let. Praha : Karolinum, 2019

Abstract: 

RECENZOVANÁ PUBLIKÁCIA:
JONSSONOVÁ, Pavla. Devět z české hudební alternativy osmdesátých let. Praha : Karolinum, 2019, 218 s. ISBN 978-80-246-4328-1