JONSSONOVÁ, Pavla. Devět z české hudební alternativy osmdesátých let. Praha : Karolinum, 2019

Abstract: 

RECENZOVANÁ PUBLIKÁCIA:
JONSSONOVÁ, Pavla. Devět z české hudební alternativy osmdesátých let. Praha : Karolinum, 2019, 218 s. ISBN 978-80-246-4328-1

Odkaz: 

Bárta, Jan . JONSSONOVÁ, Pavla. Devět z české hudební alternativy osmdesátých let. Praha : Karolinum, 2019. In Forum Historiae, 2020, Vol. 14, No. 1, pp. 140-150. ISSN 1337-6861