Najstaršie rody na Slovensku

Publisher: 
Slovenská genealogicko-heraldická spoločnosť pri Matici slovenskej
Place of publication: 
Martin
Year of publication: 
1994
ISBN: 
80-967103-0-3
Publication type: 
Zborník