Historik v prúde času

Vydavateľ: 
Katedra histórie FHV UMB
Miesto vydania: 
Banská Bystrica
Rok vydania: 
2009
Typ e-knihy: 
Memoáre