E-knihy

"V súvislosti s rozvojom modernej spolocnosti, ktorej charakteristickým atribútom je rozširovanie strednej vrstvy so stúpajúcim disponibilným príjmom a vzrastajúcim fondom volného casu, dochádza k rozmachu najrôznejších podôb cestovania znacného množstva populácie. V priebehu 20. storocia sa cestovanie vrátane jeho inštitucionalizovaných organizovaných masových foriem stáva neoddelitelnou súcastou života modernej západnej spolocnosti.