E-knihy

Milan Rastislav Štefánik patrí k najvýznamnejším postavám moderných slovenských dejín. Publikácia si nevšíma život a dielo M. R. Štefánika, jeho osudy, úspechy, životné