E-knihy

Monografia venovaná benediktínskym kláštorom je jedným z výstupov spoločného vedeckého projektu krajín V4 (Slovenska, Čiech, Poľska a Maďarska). Na jej vydaní sa podielali aj Rastislav Kožiak a Marta Sztwiertnia. Jej napísanie inšpirovalo zamyslenie sa nad miestom a úlohou kláštorov v spoločensko-kultúrnom kontexte.