Príliš skoré predjarie: Slovenskí študenti v roku 1956

Publisher: 
VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied
Place of publication: 
Bratislava
Year of publication: 
2020
ISBN: 
978-80-224-1842-3
Publication type: 
Monografia

Na pozadí študentských protestov v máji 1956 a politiky KSČ voči vysokoškolákom v druhej polovici 50. rokov autor predkladá interdisciplinárnu, politologicko-historickú analýzu postupnej transformácie komunistického režimu v Československu na režim poststalinistického typu. V publikácii sa sústreďuje na zobrazenie formovania výkonných elít režimu a premeny procesu vytvárania obrazu „nového socialistického človeka“ na príklade politiky voči mladej generácii v sledovanom období.