Komunisti a povstania. Ritualizácia pripomínania si protifašistických povstaní v strednej Európe 1945 - 1960

Publisher: 
Towarzystwo Słowaków w Polsce
Place of publication: 
Kraków
Year of publication: 
2012
ISBN: 
978-83-7490-508-4
Publication type: 
Kolektívna monografia