Zdeněk Vašíček: Archeologie, historie, minulost

Reviewed Publication: 
Zdeněk Vašíček: Archeologie, historie, minulost. Praha, Nakladatelství Karolinum 2006. 157 stran. ISBN 80-246-1161-9