Valerián Bystrický

Ľudia, fakty, udalosti

Hosťom rozhlasovej relácie RTVS bol historik PhDr. Valerián Bystrický, DrSc. Pôsobil ako dlhoročný pracovník Historického ústavu SAV a v rokoch 1998 až 2006 aj ako jeho riaditeľ.
Premiéra: 11.3.2017