SNP - neznáma história (Vznik štátu)

SNP - neznáma história

V jednej z častí diskusnej relácie venovanej udalostiam Slovenského národného povstania sa historici venovali politickým, spoločenským a ďalším okolostiam sprevádzajúcim vznik slovenského štátu. Vystúpil Stanislav Mičev z Múzea SNP v Banskej Bystrici, Martin Pekár z UPJŠ v Košiciach a Michal Schvarc z Historického ústavu SAV Bratislava.
Premiéra: 16.7.2014