SNP - neznáma história (Odveta za povstanie)

SNP - neznáma história

Odveta za Povstanie- venujeme obdobiu po vojenskej porážke Povstania a následným represáliám, ktoré boli odvetou za prejavenie odporu voči nemeckej nacistickej okupácii. Na Slovensku zavládol dovtedy nepoznaný teror a bezprávie. Nemecké vojská účtovali s chytenými povstalcami, partizánmi, ich sympatizantmi, ale aj nevinným obyvateľstvom vrátane žien a detí. Človek zahnaný do kúta prebúdza v sebe psychické stavy a robí činy, ktorých by sa za podmienok normálneho života nikdy nedopustil . Štatistiky obetí sa dajú spracovať, čo sa dialo v mysliach vrahov aj obetí sa rekonštruuje len ťažko. Ak má mať história ja praktický význam, tak práve preto, aby zamedzila opakovaniu takýchto udalostí. Táto časť sa nakrúcala priamo v prostredí osady Kalište, ktorá bola vypálená fašistami v marci 1944. PhDr. Michal Schvarc, PhD. – historik, Historický ústav SAV Bratislava PhDr. Stanislav Mičev, PhD. – historik, riaditeľ Múzea SNP Banská Bystrica PhDr. Jozef Čuha – psychológ, Banská Bystrica. (RTVS)
Premiéra: 20.8.2014