SNP - neznáma história (Ako sa žilo za Slovenského štátu)

SNP - neznáma história

Ako sa žilo za Slovenského štátu – sa zaoberá hospodárstvom a kultúrou od vzniku Slovenského štátu až do vzniku Povstania. Hospodárska konjunktúra, nové sociálne benefity a podmienky pre rozvoj kultúry ... aj to bol Slovenský štát. Ale aká bola daň za to? Pokúšame sa o tom nerozprávať čierno-bielo. doc. PaedDr. Pavol Parenička, CSc. – literárny historik, tajomník Matice slovenskej PhDr. Ľudovít Hallon, CSc. – historik, Historický ústav SAV Bratislava doc. PhDr. Peter Mičko, PhD. – historik, Univerzita Mateja Bela Banská Bystrica Mgr.Petra Hanáková, PhD. – teoretička umenia, filmová kritička a historička, VŠMU Bratislava. (RTVS)
Premiéra: 23.7.2014