Slovenský štát 1939-1945 (Propaganda, umenie a politický život)

SK Dejiny

Ako vyzeral politický život, média a umenie za Slovenského štátu ? Čo bolo zakázané a čo ľudácky režim vyzdvihoval ? Slovenský štát veľmi skoro zakázal pôsobenie drvivej väčšiny politických strán a hnutí, privilegoval svoju osobnú ľudácku tlač a rozhlas alebo spriatelené média, ktorých redakcie boli často prepojené s režimom. Svojich politických odporcov nechal zatvárať a Slovensko sa veľmi rýchlo v ocitlo v situácii režimu štátostrany. Do akej miery išlo o vývoj želaný a koncipovaný ľudáckymi predstaviteľmi, ako na jeho autoritatívnu podstatu vplývala vojna a ako nakoniec vyzerala nová estetika a štylizácie slovenského umenia a kultúry aj pod vplyvom nemeckých postupov a ríšskych umeleckých kánonov ? (RTVS)
Hosťami boli Mgr. Marína Zavacká, PhD. a PhDr. Jaroslava Roguľová, PhD. z Historického Ústavu SAV, Mgr. Bohunka Koklesová, PhD. z Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave, doc. Mgr. Miroslav Lysý, PhD. z Právnickej fakulty UK v Bratislave.
Premiéra: 1.8.2017