Slovenský štát 1939-1945 (Hospodársky život)

SK Dejiny

Hospodársky život Slovenského štátu funguje v čase vojny. Jeho hospodárstvo je do veľkej miery podmienené nemeckým vojnovým plánom. Ako vyzeralo hospodárstvo na Slovensku, kto boli veľkí zamestnávatelia, aké veľké projekty boli spustené, aká bola životná úroveň, nezamestnanosť a koľko ľudí odchádzalo za prácou do Nemecka? Bol Slovenský štát ekonomickým zázrakom alebo iba nemeckou vojenskou dielňou? (RTVS)
Hosťami diskusnej relácie boli PhDr. Ľudovít Hallon, DrSc. a PhDr. Miroslav Sabol, PhD. z Historického ústavu SAV, doc. PhDr. Peter Mičko, PhD. z FF Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, Mgr. Eva Škorvanková, PhD. z FF Univerzity Komenského v Bratislave.
Premiéra: 8.8.2017