Slovenský štát 1939-1945 (Antisemitizmus a holokaust)

SK Dejiny

Antisemitizmus a holokaust Na akú mentalitu nadviazala protižidovská politika Slovenského štátu, kto boli jej iniciátori a inšpirátori, ako sa realizovala, aké teologické ospravedlnenia ľudáci používali, ako sa na deportácie pozeralo obyvateľstvo, čo sa dialo po návrate preživších a prečo sme sa dopustili tak ťažkého zločinu? (RTVS)
Hosťami diskusnej relácie boli PhDr. Monika Vrzgulová, CSc. z Ústavu Etnológie SAV, PhDr. Martin Korčok, PhD. z Múzea holokaustu v Seredi, Mgr. Ján Hlavinka, PhD. z Historického ústavu SAV a politik, sociológ doc. Ing. Fedor Gál, DrSc.
Premiéra: 22.8.2017