SK Dejiny (Slovensko v pohybe)

SK Dejiny

Populárno-náučná diskusia RTVS k príležitosti 70. výročia oslobodzovania Slovenska. O situácii navrátilcov, utečencov, presídlencov a o hospodárskych reáliách Slovenska v poslednej fáze druhej svetovej vojny a nasledujúceho obdobia diskutovali historici Miroslav Sabol, Michal Schvarc, Ján Hlavinka, Anna Falisová z HÚ SAV a Martin Pekár z Katedry histórie UPJŠ v Košiciach.
Premiéra: 22.4.2015